Mipa 1K-Acrylic Enamels

Mipa AY 210-90 1K Acrylic Top Coat gloss
Mipa AY 210-10 1K Acrylic Top Coat matt
Mipa AY 210-30 1K Acrylic Top Coat satin matt
Mipa AY 210-05 1K Acrylic Top Coat dull matt
Mipa AY 210-50 1K Acrylic Top Coat semi gloss
Mipa ER-Metallschutzlack
Mipa AY 250-30 1K Single-layer Acrylic Coat satin matt
 
<< back